הוספת חוות דעת - ‏מצנן מצנן תעשייתי 5,000 אלקטרוני L.C MrGan mrgan

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת