הוספת חוות דעת - ‏תנור משולב כיריים 6403 Lacasa

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת