הוספת חוות דעת - אוזניות ‏אלחוטיות ACME BH406

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת