הוספת חוות דעת - תנור בנוי AEG BEE233101M

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת