הוספת חוות דעת - תנור בנוי AEG BP730302IM

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת