הוספת חוות דעת - מדיח כלים AEG FSB41600Z

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת