הוספת חוות דעת - מכונת כביסה ‏פתח עליון AEG LTX6G7210AM ‏7 ‏ק"ג

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת