הוספת חוות דעת - מקרר ‏ללא מקפיא Amcor AMS380 ‏350 ‏ליטר אמקור

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת