הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Prince HOLLYDECOR-II

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת