הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Swatch GS124

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת