הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Casio MTP1130N9B

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת