הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Casio SHN4010D1AEF

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת