הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Certina C001.510.16.037.01

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת