הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Certina C001.617.16.297.00

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת