הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Certina C0012101111700

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת