הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Certina C013.417.21.057.00

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת