הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Certina C11571844251

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת