הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Certina C53671294416

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת