הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Citizen BM705152E

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת