הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Tissot T036.417.17.057.01

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת