הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Tissot T042.109.11.117.00

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת