הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Casio EF324L1AVEF

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת