הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Casio LTP-1177A-1AEF

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת