הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Casio LTP-1275SG-7B

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת