הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Casio LTP1241D7A2

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת