הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Casio LTP1253SG7A

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת