הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Casio LTP1274D7A

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת