הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Casio MTD1060D4AV

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת