הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Casio MTP1094Q7B

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת