הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Casio MTP4500D-1AV

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת