הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Guess 35003L2

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת