הוספת חוות דעת - מסך מחשב AOC G2590PX

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת