הוספת חוות דעת - טאבלט Apple iPad Pro 12.9 (2019) 64GB WiFi אפל

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת