הוספת חוות דעת - טלפון סלולרי Apple iPhone XR אפל אייפון

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת