הוספת חוות דעת - טלפון סלולרי Apple iPhone Xs Max אפל אייפון 10 מקס

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת