הוספת חוות דעת - שעון חכם Apple Watch 4 44mm אפל וואצ

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת