הוספת חוות דעת - מחשב נייד Asus E203MA-FD015TS אסוס

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת