הוספת חוות דעת - מחשב נייד Asus E406MA-BV074TS אסוס

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת