הוספת חוות דעת - מסך מחשב Asus S27I10 אסוס

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת