הוספת חוות דעת - מחשב נייד ASUS S330UA-EY013T

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת