הוספת חוות דעת - מחשב נייד Asus TP203NA-N3350-Touch אסוס

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת