הוספת חוות דעת - מחשב נייד Asus X441UA-WX146

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת