הוספת חוות דעת - ‏בוסטר Baby Safe Advance ISOFIX בוסטר בייבי סייף

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת