הוספת חוות דעת - ‏מושב בטיחות Baby Safe NADO O3 LITE i-Size כסא בטיחות בתקן בייבי סייף

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת