הוספת חוות דעת - ‏מושב בטיחות Baby Trend PROtect כיסא בטיחות

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת