הוספת חוות דעת - מייבש שיער Babyliss E6500 בייביליס

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת