הוספת חוות דעת - ‏מושב בטיחות BabyMichel כיסא בטיחות GALAXY

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת