הוספת חוות דעת - מכונת כביסה ‏פתח עליון Bauknecht TBKR65220 ‏6.5 ‏ק"ג

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת