הוספת חוות דעת - מקרר מקפיא עליון BAYERE BNT6401

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת