הוספת חוות דעת - מקרר ‏ללא מקפיא Bayere USS1200 ‏645 ‏ליטר באייר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת